Մուսալեռ տպարան

Սարքավորումներ

 

Նախատպագրական սարքավորումներ


AGFA Avantra 30

Ռուլոնային oֆսեթ տպագրություն


Gallus T-250

Gallus TCS-250

Ռուլոնային թվային տպագրություն


HP Indigo WS 4500

Լիստային տպագրություն


Heidelberg Speedmaster 72Z

Heidelberg SORM 72

Heidelberg Speedmaster 52

Heidelberg CD 74 F 6 colors UV
 
Heidelberg GTO-52

Հետտպագրական սարքավորումներ


VEGA 750
 
SWAFM 1050
 
LeoMat 300

VF 350

Newfoil 3500

Laser 350